لیست حراج روزانه


 • pspan-style"font-size-10pt"strongدسته-گل-فوق-ترکیبی-از-۷-شاخه-رز-و-گل-آلستر-ومریا-کار-شده-با-کاغذ-گلد-با-برگ-آرایی-خاص-و-ویژهstrongspanp

  دسته گل ایرینا 504

  دسته گل فوق ترکیبی از ۷ شاخه رز و گل آلستر ومریا کار شده با کاغذ گلد با برگ آرایی خاص و ویژه

  120,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"font-size-12pt-color-ff0000"strongتحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهstrongspanppspan-style"font-size-10pt"کارفوق-از-۱۲-شاخه-رز-قرمز-درون-باکس-چرمی-سفید-کار-شده-که-از-این-باکس-رنگ-های-سفید-،-مشکی-و-نباتی-موجود-می-باشدspanp

  باکس رز سپنتا201

  تحویل کالا در بازه زمانی 2الی3 ساعتهکارفوق از ۱۲ شاخه رز قرمز درون باکس چرمی سفید کار شده که از این باکس رنگ های سفید ، مشکی و نباتی موجود می باشد

  165,000 145,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"font-size-12pt-color-ff0000"strongتحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهstrongspanppspan-style"font-size-10pt"باکس-فوق-ترکیبی-از-14-شاخه-رز-درون-باکس-چرمی-کشیده-کار-شده-که-رنگ-و-تعداد-رزها-قابل-تغییر-می-باشد-spanp

  باکس رز آسو 224

  تحویل کالا در بازه زمانی 2الی3 ساعتهباکس فوق ترکیبی از 14 شاخه رز درون باکس چرمی کشیده کار شده که رنگ و تعداد رزها قابل تغییر می باشد.

  190,000 170,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"font-size-12pt-color-ff0000"strongتحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهstrongspanppspan-style"font-size-10pt"باکس-سانیا-معروف-به-باکس-چرمی-که-درون-آن-ترکیبی-از-۱۲-الی-۱۳-شاخه-رز-قرمز-و-سفید-به-کار-برده-شده-که-رنگ-باکس-در-دو-رنگ-سفید-و-مشکی-قابل-ارائه-به-عزیزان-می-باشدspanp

  باکس رز سانیا 258

  تحویل کالا در بازه زمانی 2الی3 ساعتهباکس سانیا معروف به باکس چرمی که درون آن ترکیبی از ۱۲ الی ۱۳ شاخه رز قرمز و سفید به کار برده شده که رنگ باکس در دو رنگ سفید و مشکی قابل ارائه به عزیزان می باشد

  165,000 145,000 تومان
 • p-dir"rtl"-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff0000"nbspتحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongpp-dir"rtl"-style"text-align-right"span-style"font-size-10pt"باکس-فوق-ترکیبی-از-گل-های-رز-،-لیلیوم-و-داودی-خوشه-ای-زرد-و-بنفش-کار-شده-درون-باکس-چرمی-کشیده-که-باکس-فوق-از-دو-رنگ-سفید-یا-مشکی-موجود-می-باشد-spanpp-dir"rtl"-style"text-align-center"span-style"font-size-10pt-color-ff9900"strongبا-توجه-به-فصلی-بودن-برخی-از-گل-ها،-در-چیدمان-بعضی-از-سفارشات-10-تا-15-احتمال-تغییرات-وجود-دارد-که-این-امر-کاملا-طبیعی-می-باشد،-در-صورت-موجود-نبودن-بعضی-از-گلها-و-یا-رنگ-مورد-استفاده-مواردی-با-حداکثر-تشابه-جایگزین-خواهند-شد-strongspanp

  باکس اقاقی 220

   تحویل کالا در بازه زمانی 2الی3 ساعتهباکس فوق ترکیبی از گل های رز ، لیلیوم و داودی خوشه ای زرد و بنفش کار شده درون باکس چرمی کشیده که باکس فوق از دو رنگ سفید یا مشکی موجود می باشد.با توجه به فصلی بودن برخی از گل ها، در چیدمان بعضی از سفارشات 10 تا 15% احتمال تغییرات وجود دارد که این امر کاملا ط...

  165,000 145,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"font-size-12pt-color-ff0000-font-family-arial,-helvetica,-sans-serif"strongspan-style"font-style-normal-font-variant-ligatures-normal-font-variant-caps-normal-letter-spacing-normal-text-align-start-text-indent-0px-text-transform-none-white-space-pre-wrap-word-spacing-0px--webkit-text-stroke-width-0px-float-none-display-inline-!important"تحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2-ساعتهspanstrongspanppspan-style"color-000000-font-family-Tahoma,-sans-serif,-Arial,-Helvetica-font-size-10pt-font-style-normal-font-variant-ligatures-normal-font-variant-caps-normal-letter-spacing-normal-text-align-start-text-indent-0px-text-transform-none-white-space-pre-wrap-word-spacing-0px--webkit-text-stroke-width-0px-text-decoration-style-initial-text-decoration-color-initial-float-none-display-inline-!important"باکس-گل-بسیار-زیبای-فوق-ترکیبی-از-گلهای-رز-مینیاتوری-،-داودی-خوشه-ای،-آلسترومریا-و-یک-سری-از-گلها-و-برگهای-تزئینی-به-صورت-بهاره-کار-شده-است-spanpp-style"text-align-center"span-style"color-ff9900-font-size-10pt"strongspan-style"font-family-Tahoma,-sans-serif,-Arial,-Helvetica-font-style-normal-font-variant-ligatures-normal-font-variant-caps-normal-letter-spacing-normal-text-align-start-text-indent-0px-text-transform-none-white-space-pre-wrap-word-spacing-0px--webkit-text-stroke-width-0px-float-none-display-inline-!important"با-توجه-به-فصلی-بودن-برخی-از-گل-ها،-در-چیدمان-بعضی-از-سفارشات-10-تا-15-احتمال-تغییرات-وجود-دارد-که-این-امر-کاملا-طبیعی-می-باشد،-در-صورت-موجود-نبودن-بعضی-از-گلها-و-یا-رنگ-مورد-استفاده-مواردی-با-حداکثر-تشابه-جایگزین-خواهند-شد-spanstrongspanp

  باکس مهسان 238

  تحویل کالا در بازه زمانی 2 ساعتهباکس گل بسیار زیبای فوق ترکیبی از گلهای رز مینیاتوری ، داودی خوشه ای، آلسترومریا و یک سری از گلها و برگهای تزئینی به صورت بهاره کار شده است.با توجه به فصلی بودن برخی از گل ها، در چیدمان بعضی از سفارشات 10 تا 15% احتمال تغییرات وجود دارد که این امر کاملا طبیعی می باشد،...

  145,000 130,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"font-family-

  باکس سینا 284

  تحویل کالا در بازه زمانی 2الی3 ساعتهباکس گل بسیار زیبای فوق از ترکیب ۱۲ شاخه رز سفید و قرمز درون باکس مستطیل چوبی به ابعاد ۲۰ در ۱۵ کار شده است

  165,000 140,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"font-family-arial,-helvetica,-sans-serif"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff0000"span-style"font-style-normal-font-variant-ligatures-normal-font-variant-caps-normal-letter-spacing-normal-text-align-start-text-indent-0px-text-transform-none-white-space-pre-wrap-word-spacing-0px--webkit-text-stroke-width-0px-background-color-ffffff-float-none-display-inline-!important"تحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanspanstrongspanppspan-style"font-size-8pt"span-style"color-000000-font-family-Tahoma,-sans-serif,-Arial,-Helvetica-font-style-normal-font-variant-ligatures-normal-font-variant-caps-normal-letter-spacing-normal-text-align-start-text-indent-0px-text-transform-none-white-space-pre-wrap-word-spacing-0px--webkit-text-stroke-width-0px-background-color-ffffff-text-decoration-style-initial-text-decoration-color-initial-display-inline-!important-float-none"باکس-گل-بسیار-زیبای-فوق-از-ترکیب-۱۲-شاخه-رز-قرمز-درون-باکسspanspanspan-style"font-size-8pt"span-style"color-000000-font-family-Tahoma,-sans-serif,-Arial,-Helvetica-font-style-normal-font-variant-ligatures-normal-font-variant-caps-normal-letter-spacing-normal-text-align-start-text-indent-0px-text-transform-none-white-space-pre-wrap-word-spacing-0px--webkit-text-stroke-width-0px-background-color-ffffff-text-decoration-style-initial-text-decoration-color-initial-display-inline-!important-float-none"-مستطیل-چوبی-به-ابعاد-۲۰-در-۱۵-کار-شده-استspanspanp

  باکس رز سانی286

  تحویل کالا در بازه زمانی 2الی3 ساعتهباکس گل بسیار زیبای فوق از ترکیب ۱۲ شاخه رز قرمز درون باکس مستطیل چوبی به ابعاد ۲۰ در ۱۵ کار شده است

  165,000 140,000 تومان
 • p-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff0000"تحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongppباکس-چرمی-زیبا-دارای-دو-رنگ-سفید-و-سیاه--دیزاین-شده-با-4شاخه-رز-قرمز-به-همراه-سبزه-و-شمشاد-های-نعنایی!p

  باکس مهرسا 285

  تحویل کالا در بازه زمانی 2الی3 ساعتهباکس چرمی زیبا دارای دو رنگ سفید و سیاه. دیزاین شده با 4شاخه رز قرمز به همراه سبزه و شمشاد های نعنایی!

  105,000 85,000 تومان
 • pتراریوم-باکس-تک-شاخه-با-قاب-بیرونی-چوبیnbspبا-طرح-سنتیnbspو-بسیار-زیبا-که-در-آن-جام-شیشه-ای-محتوی-یکnbsp-شاخه-رز-قرار-داردpulliرنگ-باکسnbsp-و-رز-در-صورت-موجود-بودنnbsp-و-قابل-تغییر-به-انتخاب-شما-می-باشد-liliرنگnbsp-رز-ها(-سفید-،-قرمز،آبی-،صورتی)-رنگ-باکس(-سفید،-قهوه-ای-تیره،-قهوه-ای-روشن،-کرم)liliرنگ-مورد-نظرخودnbsp-را-در-قسمت-جزئیات-مشخص-کنیدliul

  تراریوم سنت 303

  تراریوم باکس تک شاخه با قاب بیرونی چوبی با طرح سنتی و بسیار زیبا که در آن جام شیشه ای محتوی یک  شاخه رز قرار داردرنگ باکس  و رز در صورت موجود بودن  و قابل تغییر به انتخاب شما می باشد.رنگ  رز ها( سفید ، قرمز،آبی ،صورتی) رنگ باکس( سفید، قهوه ای تیره، قهوه ای روشن، کرم)رنگ...

  75,000 60,000 تومان
 • p-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff0000"تحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongppباکسnbsp-گلnbspمنحصر-بفرد-تک-شاخهnbsp-رزnbspبه-همراه-برگ-آراییppرنگ-رز-قابل-تغییر-به-درخواست-شما-می-باشدp

  باکس آیلا 304

  تحویل کالا در بازه زمانی 2الی3 ساعتهباکس  گل منحصر بفرد تک شاخه  رز به همراه برگ آراییرنگ رز قابل تغییر به درخواست شما می باشد

  55,000 45,000 تومان
 • p-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff0000"تحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongppباکس-کشیده-پر-شده-از-سه-شاخه-رز-قرمز-زیباppرنگ-های-باکس-سفید-،مشکی،-قرمز،-طلاییppرنگ-رز-قابل-تغییر-به-درخواست-شماp

  باکس آیناز 305

  تحویل کالا در بازه زمانی 2الی3 ساعتهباکس کشیده پر شده از سه شاخه رز قرمز زیبارنگ های باکس: سفید ،مشکی، قرمز، طلاییرنگ رز قابل تغییر به درخواست شما

  80,000 65,000 تومان
 • p-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff0000"تحویل-کالا-دربازه-زمانی2الی3-ساعتهspanstrongppباکسی-از-جنس-چوب-و-شیشه-که-درون-آن-از-ترکیب-۱۷-شاخه-رز-قرمز-به-سبک-بسیار-زیبایی-کنار-هم-دیزاین-شده-استp

  باکس هرمی 326

  تحویل کالا دربازه زمانی2الی3 ساعتهباکسی از جنس چوب و شیشه که درون آن از ترکیب ۱۷ شاخه رز قرمز به سبک بسیار زیبایی کنار هم دیزاین شده است

  230,000 190,000 تومان

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گل فروشی اینترنتی فلورا است

طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید